Piscines públiques y privades

Realitzem un manteniment integral de jardí i dels elements que el componen, com el de la seva piscina (neteja del vas, passi del netejafons, neteja de l’esquimer i enretirada de les matèries que es trobin a sobre de l’aigua).

Efectuem la comprovació de la marxa de la depuradora i de la purificació de l’aigua, afegint els productes químics necessaris per a una correcta higiene i qualitat de l’aigua.